Онлайн Словари - Online dictionaries
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ю Я
А АБ АВ АГ АД АЕ АЗ АЙ АК АЛ АМ АН АП АР АС АТ АУ АФ АХ АШ
терминов: 374 страница 1 из 19
а
( но, ала, обаче, ама, пък)
абдал
( простак, глупак, малоумен, слабоумен, ахмак, балама, будала, серсем, зяпльо, хапльо, бунак, дурак)
абдикация
( отказ, отказване, напускане, изоставяне, отстъпване)
абдикирам
( отказвам се, напускам, изоставям)
абитуриент
( зрелостник, абсолвент, матуритант)
абонат
( клиент, подписник)
абонирам
( записвам)
абориген
( местен жител, туземец)
аборт
( помятане, преждевременно раждане)
абсолвент
( абитуриент, зрелостник, матуритант)
абсолютен
( положителен, истински, неоспорим, безспорен|установен, категоричен, определен, сигурен, точен, изричен, ясен, безусловен, обезателен, формален|повелителен, заповеден, заповеднически, Далее…
абсолютизирам
( отивам до крайност)
абсолютизъм
( самовластие, пълновластие, диктатура, автокрация, всемогъщество, неограничена власт, неограничена монархия, самодържавие, тирания, деспотизъм)
абсолютно
( съвсем, напълно, безусловно, съвършено, всецяло, досущ, неограничено, решително|направо)
абсорбирам
( всмуквам, поглъщам, смуча, изсмуквам, пия, попивам, впивам|асимилирам, усвоявам, присвоявам, приемам|поемам|гълтам)
абсорбция
( всмукване, поливане, поглъщане|попиване)
абстрактен
( отвлечен, нереален, неконкретен, въображаем, имагинерен, фиктивен, измислен, идеалистичен, идеален, неосъществим, утопичен, несъществуващ, неприложим, невъзможен, откъснат, предполагаем, Далее…
абстракция
( абстрахиране, отделяне|отвлеченост)
абстрахирам
( отделям, откъсвам, отлъчвам, отвличам)
абстрахирам се
( не се интересувам, откъсвам се, отделям се, оставям без внимание, дезинтересирам се)
Болгарский словарь синонимов - Bulgarian Synonyms dictionary Онлайн Словари - Online dictionaries
на заглавную 10 самыхСловари к началу страницы
© 2009 - 2016
словарь

словарь Русская Энциклопедия
magazines pdf
XHTML | CSS
1.8.11