Онлайн Словари - Online dictionaries
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ю Я
БА БД БЕ БИ БЛ БО БР БУ БЪ БЮ БЯ
терминов: 1 011 страница 1 из 51
ба
( ами|брей, я гледай, нима, как така)
баба
( старица, старуха, бабка|тъща|акушерка, баячка, врачка|слабохарактерен, безхарактерен, страхлив, безволев, мекушав, малодушен, мухльо, пъзльо)
бабаит
( едър, здрав, мъжага|пехливанин, борец|самохвалец)
бабанка
( мъжага, шишко, здравеняк, едър, плещест, бабаит, юначага, силен)
баберки
( дреболии, остатъци, трохи)
бабешки
( старешки, вдетинен, изкуфял)
бабини деветини
( бабини приказки, нелепости, празни приказки, недомислия, врели-некипели, глупости)
бабувам
( акуширам)
бавен
( муден, тежък, ленив, мързелив, нехаен, бездеен, пипкав, туткав, флегматичен, мъчноподвижен, тежка гемия, тежка кирия|продължителен, дълъг, дълготраен, дълговременен|влачещ Далее…
бавно
( полека, малко по малко, мудно, провлачено, лека-полека, тежко, лениво, нехайно, със закъснение|постепенно|без бързане, спокойно, не припряно)
бавно действуващ
( мързелив, ленив, бездеен)
бавност
( мудност, бавене)
бавя
( забавям, мая, отлагам, закъснявам, разтакавам, протакам, задържам, възпирам, спирам, запирам, просрочвам, удължавам|гледам, грижа се|печеля време, разтакам, преча, спъвам умишлено)
бавя се
( забавям се, мая се, помайвам се, спирам се, правя престой, престоявам, застоявам се, протакам, проточвам, шляя се, потривам се, закъснявам|чакам, почаквам, не бързам)
багаж
( бреме, тежест, товар)
багажна разписка
( етикет, гардеробен номер, контрола)
багер
( екскаватор, земекопна машина, драга)
багра
( боя, цвят, шарка, краска|оттенък, нюанс, колорит|отсянка|тон, отсенка)
багрилно вещество
( боя, пигмент, светлина, краска)
багря
( обагрям, боядисвам, оцветявам, шаря, пъстря, напъстрям, украсявам)
Болгарский словарь синонимов - Bulgarian Synonyms dictionary Онлайн Словари - Online dictionaries
на заглавную 10 самыхСловари к началу страницы
© 2009 - 2016
словарь

словарь Русская Энциклопедия
magazines pdf
XHTML | CSS
1.8.11