Онлайн Словари - Online dictionaries
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ю Я
В В ВА ВБ ВГ ВД ВЕ ВЖ ВЗ ВИ ВК ВЛ ВМ ВН ВО ВП ВР ВС ВТ ВУ ВХ ВЦ ВЧ ВШ ВЪ ВЯ
терминов: 1 121 страница 1 из 57
в
( вътре, вътре в, в средата|между, измежду, сред, у, из)
в безопасност
( невредим, здрав, запазен, спасен, избавен)
в безпорядък
( развълнуван, смутен, разтревожен, разбъркан)
в движение съм
( движа се, вървя, работя, в действие съм)
в действие съм
( движа се, вървя, в движение съм, работя)
в действителност
( всъщност, фактически, по същество|действително, наистина)
в допълнение
( допълнително, още, освен това, независимо от това, също така, после|при това, на това отгоре, нещо повече)
в душата си
( вътрешно, тайно, скрито, на себе си)
в екстаз
( възторжен, възхитен, будещ възторг)
в завършен вид
( завършен, изкаран докрай, оформен, доизкусурен, съвършен, отличен)
в зародиш
( неразвит, недоразвит, зачатъчен, рудиментарен)
в застой
( бавен, муден, бездеен, инертен, загнил|недеен, пасивен, без работа, неподвижен|слаб, замрял)
в застой съм
( спирам, бездействувам, инертен съм)
в изобилие
( изобилие, щедро, богато)
в изправност
( прав, изправен, правилен)
в крак с времето
( модерен, нов, съвременен)
в кръг
( наоколо, тук-там, навсякъде)
в лошо настроение
( нацупен, начумерен, кисел|сприхав, раздразнителен, капризен|унил, потиснат, мрачен)
в миг
( мигновено, мигом, моментално, в един миг, веднага, изведнъж, тутакси, на часа, тозчас, бързо, завчас)
в миналото
( някога, преди, по-рано)
Болгарский словарь синонимов - Bulgarian Synonyms dictionary Онлайн Словари - Online dictionaries
на заглавную 10 самыхСловари к началу страницы
© 2009 - 2016
словарь

словарь Русская Энциклопедия
magazines pdf
XHTML | CSS
1.8.11