Онлайн Словари - Online dictionaries
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ю Я
Е- ЕВ ЕГ ЕД ЕЖ ЕЗ ЕЙ ЕК ЕЛ ЕМ ЕН ЕП ЕР ЕС ЕТ ЕФ ЕХ ЕЧ
терминов: 261 страница 1 из 14
е-поща
( електронна поща)
евакуация
( опразване, освобождение, напускане, преместване|евакуиране, изтегляне)
евакуиране
( евакуация, опразване, изтегляне)
евентуален
( възможен, допустим, предполагаем, вероятен, бъдещ, утрешен, потенциален, хипотетичен|непредвиден, проблематичен)
евентуалност
( вероятност, предположение, възможност, изглед, шанс, случайност, хипотеза, съвпадение)
еволюирам
( развивам се, прогресирам, напредвам, променям се, изменям се, видоизменям се, трансформирам се)
еволюционен
( постепенен, преходен|мирен)
еволюция
( развитие, развой, процес, промяна, видоизменение, напредък, прогрес|разгръщане, разрастване, разработка)
евтин
( на добра цена, на ниска цена, изгоден, износен, икономичен, с малко пари, на безценица|незначителен|безвкусен, крещящ, панаирджийски|претрупан, натруфен|долнокачествен, долнопробен|дребен, Далее…
евтиния
( риска цена, изгодност, икономичност)
евтино
( оскъдно, бедно, на ниска цена)
евтино бижу
( дреболийка, дребно украшение, дрънкулка)
егида
( закрила, покровителство, защита|щит, броня)
егоизъм
( себелюбие, самолюбие, себичност)
егоист
( лакомец)
егоистичен
( себичен, себелюбив, самолюбив, егоцентричен|груб, неприятен, лаком|невнимателен, неделикатен, нехаен)
егоцентричен
( тесногръд, прост, свидлив)
едва
( едвам, малко по малко, малко, с малко, без малко, насмалко, криво-ляво, бавно, слабо, постепенно, на етапи, лека-полека|трудно, мъчно, насила, с усилие, с мъка|чак|току-що|леко, излеко, Далее…
едва доловим
( тънък, лек, фин, неуловим)
едва забележим
( неусетен, неуловим, незначителен)
Болгарский словарь синонимов - Bulgarian Synonyms dictionary Онлайн Словари - Online dictionaries
на заглавную 10 самыхСловари к началу страницы
© 2009 - 2016
словарь

словарь Русская Энциклопедия
magazines pdf
XHTML | CSS
1.8.11