Онлайн Словари - Online dictionaries
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ю Я
НА НЕ НИ НО НР НУ НЮ НЯ
терминов: 2 439 страница 1 из 122
на
( върху, отгоре, въз|до, около, при|ето, ето на, ето ти, това е то, виж|вземи, дръж, хвани|замяна, размяна, съотношение за, с, срещу)
на бърза ръка
( набързо, набърже, неотложно, спешно, веднага, тутакси, на часа, завчас, скоро, без бавене, на крак, немедлено|през пръсти, отгоре-отгоре, през куп за грош, незадълбочено, привидно, Далее…
на верев
( диагонално, по диагонал, косо)
на вид
( видимо, привидно, външно, на поглед, на око)
на всеослушание
( гръмко, на висок глас, публично, пред всички, да се чуе от всички)
на всяка цена
( непременно, обезателно, безусловно, задължително, само и само)
на вълни
( вълнист, къдрав, начупен)
на вяра
( на кредит, на доверие, на вересия)
на вятъра
( напразно, напусто, без нищо, нахалост, за нищо и никакво)
на горния етаж
( горе, по-горе, нагоре)
на доверие
( на вяра, на кредит, на вересия)
на драго сърце
( драговолно, охотно, с удоволствие, с готовност, присърце|с желание|сърдечно, искрено, от все сърце)
на думи
( външно, привидно, уж)
на един дъх
( изведнъж, наведнъж, без прекъсване, с един замах)
на един ред
( редом, един до друг, рамо до рамо, на едно ниво)
на еднакви интервали
( едновременен, равномерен, изохронен)
на едно ниво
( редом, един до друг, на един ред, рамо до рамо)
на закрито
( у дома, вътре, вкъщи)
на инат
( напук, наопаки)
на крак
( набързо, набърже, на бърза ръка, неотложно, спешно, веднага, тутакси, на часа, завчас, скоро, без бавене, немедлено|през пръсти, отгоре-отгоре, през куп за грош, незадълбочено, привидно, Далее…
Болгарский словарь синонимов - Bulgarian Synonyms dictionary Онлайн Словари - Online dictionaries
на заглавную 10 самыхСловари к началу страницы
© 2009 - 2016
словарь

словарь Русская Энциклопедия
magazines pdf
XHTML | CSS
1.8.11