Онлайн Словари - Online dictionaries
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ю Я
РА РЕ РИ РО РУ РЪ РЯ
терминов: 1 242 страница 1 из 63
рабат
( намаление, отстъпка, отбив)
раболепен
( угодлив, угодничав, угоднически, сервилен, лицемерен, унизителен, рабски, лакейнически, коленопреклонен, низък, подъл|ласкателен, подлизурко, блюдолизец, смирен, боязлив, страхлив, Далее…
раболепие
( раболепство, раболепствие, раболепност, подлизурство, угодничество, угодливост, подмилкване, унижение, послушание, низост, подлост, сервилност, чинопочитание, ласкателство, лицемерие, Далее…
раболепнича
( унижавам се, угоднича)
раболепствие
( раболепие, раболепство, раболепност, подлизурство, угодничество, угодливост, подмилкване, унижение, послушание, низост, подлост, сервилност, чинопочитание, ласкателство, лицемерие, Далее…
раболепствувам
( раболепнича, подмилквам се, подлизурствувам, угоднича, сервилнича, ласкателствам, умилквам се, присламчвам се, мазня се, подмазвам се, докарвам се, унижавам се)
работа
( труд, дейност|занимание, занятие, поминък, професия, служба, длъжност, функция|операция, афера|творчество, дело, произведение, продукт, изделие|задача, упражнение, задание, мисия|действие, Далее…
работен
( работлив, трудолюбив, прилежен, делови, усърден, изпълнителен, производителен, продуктивен, работоспособен, енергичен, деятелен, активен, грижлив, акуратен, старателен, ревностен, Далее…
работещ
( работен, работнически)
работи
( постъпки, действия, държание)
работилница
( ателие, лаборатория|фабрика, юзина, цех|отдел, завод)
работлив
( трудолюбив, прилежен, работен, делови, усърден, изпълнителен, производителен, продуктивен, работоспособен, енергичен, деятелен, активен, грижлив, акуратен, старателен, ревностен, Далее…
работливост
( трудолюбие, прилежание, деятелност, усърдие, старание, работоспособност, производителност, продуктивност|трудолюбив, прилежен, усърден, работлив, неуморен)
работник
( човек на труда, трудещ се, служещ, надничар, занаятчия, майстор, специалист|пролетарий, безимотен)
работнически
( работещ, работен)
работничество
( работническа класа, пролетариат)
работодател
( бригадир, надзирател, чорбаджия)
работоспособен
( годен за работа, трудолюбив, усърден, работлив, дееспособен, способен, кадърен, умел, сръчен, производителен, продуктивен)
работоспособност
( годност за работа, кадърност, сръчност, усърдие, прилежание, трудолюбие, производителност, продуктивност)
работя
( правя, върша, върша работа, чиня, действувам|произвеждам, изработвам, фабрикувам, реализирам, разработвам|занимавам се, изпълнявам, развивам дейност, разгръщам дейност, зает съм, Далее…
Болгарский словарь синонимов - Bulgarian Synonyms dictionary Онлайн Словари - Online dictionaries
на заглавную 10 самыхСловари к началу страницы
© 2009 - 2016
словарь

словарь Русская Энциклопедия
magazines pdf
XHTML | CSS
1.8.11