Онлайн Словари - Online dictionaries
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ю Я
С С СА СБ СВ СГ СД СЕ СИ СК СЛ СМ СН СО СП СР СТ СУ СФ СХ СЦ СЧ СЪ СЮ СЯ
терминов: 2 133 страница 1 из 107
с
( чрез, посредством, по|заедно, наедно|замяна, размяна, съотношение за, на, срещу|към, по отношение на, пред, над, сред)
с висок дух
( твърд, упорит, издръжлив, смел, решителен, траен, непреклонен, строг)
с време
( овреме, навреме, своевременно)
с все сила
( бясно, яростно|силно, енергично, усилено, усърдно, много, без мярка)
с външен блясък
( крещящ, ярък, безвкусен|ефектен, претенциозен)
с голяма вместимост
( обемист, просторен, широк)
с голяма стойност
( чист, блестящ, висококачествен)
с готовност
( охотно, с желание, на драго сърце)
с добри перспективи
( хубав, ясен, благоприятен, обещаващ)
с добро държание
( спокоен, улегнал, уталожен, трезвен, разсъдлив, сериозен, солиден)
с желание
( охотно, с готовност, на драго сърце)
с жило
( бодлив, трънлив)
с изключение на
( освен, без, като се изключи)
с късмет
( щастлив, честит, доволен, радостен)
с лепило
( лепкав, леплив, свързващ)
с мъка
( мъчно, трудно, тежко, болезнено, мъчително)
с необходимия ценз
( квалифициран, компетентен, подготвен)
с нищо неоправдан
( неизвиним, непростим, непростителен)
с няколко думи
( накъсо, накратко, вкратце)
с остър ум
( възприемчив, податлив, допускащ, позволяващ, даващ възможност, схватлив, съобразителен)
Болгарский словарь синонимов - Bulgarian Synonyms dictionary Онлайн Словари - Online dictionaries
на заглавную 10 самыхСловари к началу страницы
© 2009 - 2016
словарь

словарь Русская Энциклопедия
magazines pdf
XHTML | CSS
1.8.11