Онлайн Словари - Online dictionaries
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ю Я
ТА ТВ ТЕ ТИ ТЛ ТО ТР ТУ ТЩ ТЪ ТЮ ТЯ
терминов: 658 страница 1 из 33
табела
( пътепоказател, знак, фирма, реклама)
табелка
( плочица, дъсчица)
табиет
( нрав, черта, характер, особеност, своеобразност|традиция, обичай, навик)
таблица
( диаграма, график, табло, схема, чертеж|скица, система, метод, начин)
табло
( диаграма, таблица, график, схема, чертеж|панел, плот)
тава
( табла, тепсия, синия|тиган, тавичка, блюдо, чиния)
тавичка
( тиган, тава, блюдо, чиния)
тавтология
( повторение, перифраза)
таен
( скрит, скришен, прикрит, потаен, притаен, невидим, анонимен, тъмен, задкулисен, тайнствен, загадъчен|подмолен, нелегален, конспиративен|неразгадаем, непонятен|поверителен, секретен, Далее…
тайна
( загадка, енигма, потайност, мистерия|секрет, дискретност|неизвестност)
тайно
( скрито, скритом, скришом, потайно, мълчешком, мълчешката, крадешком, дискретно|подмолно, нелегално, конспиративно|вътрешно, в душата си, на себе си|инкогнито|задкулисно, непочтено)
тайнствен
( таен, потаен, загадъчен, неразгадаем, тъмен, забулен, замъглен, неясен, непонятен, неопределен, скрит, неизвестен, неведом, прикрит, мистериозен, Далее…
тайнственост
( загадъчност, непонятност, неяснота|потайност, мистерия, мистериозност, мистика, мистичност)
тайнство
( свещенодействие, обред, ритуал, церемония)
тайфа
( дружина, банда, група, чета, шайка, сбирщина|компания|отряд|куп, тумба)
тайфун
( ураган, циклон, смерч|стихия, хала)
така
( тъй, по такъв начин, по този начин, тъкмо тъй, точно тъй, именно|да, вярно, правилно, истина, наистина)
така и така
( при това положение, и без това)
такса
( налог|цена, тарифа, стойност)
таксиметър
( скоростомер, одомер, секундомер)
Болгарский словарь синонимов - Bulgarian Synonyms dictionary Онлайн Словари - Online dictionaries
на заглавную 10 самыхСловари к началу страницы
© 2009 - 2016
словарь

словарь Русская Энциклопедия
magazines pdf
XHTML | CSS
1.8.11