Онлайн Словари - Online dictionaries
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ю Я
ФА ФЕ ФИ ФЛ ФО ФР ФУ ФЪ
терминов: 213 страница 1 из 11
фабрика
( завод, предприятие, промишлено предприятие, работилница|имение, плантация, ферма|цех, отдел, ателие)
фабрикат
( продукт, произведение, изделие)
фабрикация
( фабрикат, произведение, продукт, изделие, стока, производство|изработка|марка, направа|произвеждане)
фабрикувам
( произвеждам, работя, добивам, изработвам, създавам, творя|изфабрикувам, изкалъпвам, измислям, съчинявам|подправям|правя, построявам, изграждам, написвам, съставям)
фабрикуван
( направен, изработен, приготвен, сготвен)
фабрикуване
( създаване, сътворение, строеж, построяване, приготвяне, направа, производство)
фабричен
( индустриален, промишлен, машинен, заводски)
фабрична сирена
( сирена, клаксон, свирка)
фабула
( сюжет, съдържание, изложение, разказ, басня, легенда, притча, мит, предание, сказание, приказка)
фаворизация
( облагодетелствуване, привилегироване, протежиране)
фаворизирам
( облагодетелствуван, привилегировам, покровителствувам, протежирам, предпочитам)
фаворит
( любимец, помазаник, избраник, облагодетелствуван, покровителствуван)
фаворитка
( любимка|любовница)
фаза
( етап, стадий, период, момент|състояние, положение, вид, стъпало, ниво, степен|етап на развитие)
файда
( изгода, полза, облага, кяр, интерес, печалба, добив, придобивка)
файтон
( кола, екипаж, карета, каросерия)
файтонджия
( колар, кочияш)
факел
( факла, светилник, свещ|пламък, светлина, искра)
факсимиле
( отпечатък, копие, клише)
факт
( събитие, случка, обстоятелство, дело, нещо, работа|реалност, действителност, истина|постъпка, въпрос, случай, явление)
Болгарский словарь синонимов - Bulgarian Synonyms dictionary Онлайн Словари - Online dictionaries
на заглавную 10 самыхСловари к началу страницы
© 2009 - 2016
словарь

словарь Русская Энциклопедия
magazines pdf
XHTML | CSS
1.8.11