Онлайн Словари - Online dictionaries
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ю Я
ХА ХВ ХЕ ХИ ХЛ ХО ХР ХУ ХЪ
терминов: 289 страница 1 из 15
хабене
( изхабяване, износване, губене, прахосване)
хабер
( вест, известие, предизвестие, съобщение, новина, сведение|идея, разбиране, понятие, знание, познание)
хабя
( изхабявам, похабявам, прахосвам, разпилявам, пръскам, хвърлям на вятъра, правя зян, зяносвам|изразходвам, употребявам, консумирам|повреждам, развалям, разрушавам, разстройвам, разнебитвам, Далее…
хава
( време, атмосфера|настроение)
хазарт
( случка, случайност, случай|комар, игра)
хазна
( съкровище, богатство|каса)
хазър
( тъкмо, аслъ, разгеле|готов, приготвен, стъкмен, натъкмен)
хазяин
( наемодател, стопанин, собственик, чорбаджия, господар|домакин, къщовник)
хайван
( животно, добиче|простак, глупак)
хайдук
( крадец, грабител, разбойник, обирач)
хайдутин
( бунтовник, въстаник, четник, харамия, размирник, бунтар, революционер)
хайка
( засада, пусия, клопка, капан, примка|преследване, гонене)
хайлаз
( безделник, празноскитащ, нехранимайко, лентяй, ленивец, мързеливец, готован, готованец, търтей, паразит, дембелин, негодяй, хайта, хаймана)
хайлазин
( безделник, готован, празноскитащ човек)
хайлазувам
( мързелувам, безделнича, хайманувам, лентяйствувам, клатя си краката, чакам наготово)
хайлайф
( аристокрация, елит)
хаймана
( хъшлак, уличник, безделник, скитник, пройдоха, негодник, лентяй, хайта, вагабонтин, нехранимайко)
хайманувам
( безделнича, лентяйствувам, скитам)
хайта
( скитник, пътник, друмник, чуждестранен|босяк, бездомник, чергар, номад|хаймана, празноскитащ, пройдоха)
хак
( възнаграждение, плата, заплата|дял, пай, част)
Болгарский словарь синонимов - Bulgarian Synonyms dictionary Онлайн Словари - Online dictionaries
на заглавную 10 самыхСловари к началу страницы
© 2009 - 2016
словарь

словарь Русская Энциклопедия
magazines pdf
XHTML | CSS
1.8.11