Онлайн Словари - Online dictionaries
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ю Я
ЦА ЦВ ЦЕ ЦИ ЦО ЦУ ЦЪ ЦЯ
терминов: 127 страница 1 из 7
цака
( начин, способ, леснина, маниер, метод, чалъм, колай, похват|сръчност, похватност|устройство, начин на работа)
цамбурвам
( цопвам, падам)
цапам
( цапотя, мацам, омацвам, измацвам, замацвам, размацвам|мърся, замърсявам, измърсявам, оцапвам, изцапвам, запалвам, плескам, оплесквам, изплесквам, заплесквам|черня, очерням, дамгосвам, Далее…
цапардосвам
( цапвам, удрям, первам, блъсвам, халосвам, прасвам, чатвам, нанасям удар, плясвам, удрям плесница, зашлевявам, шляпвам, лепвам плесница, зашивам плесница, цапвам шамар, фрасвам|натупвам) Далее…
цапвам
( удрям, первам, блъсвам, халосвам, прасвам, цапардосвам, чатвам, нанасям удар, плясвам, удрям плесница, зашлевявам, шляпвам, лепвам плесница, зашивам плесница, цапвам шамар, Далее…
цапване
( плясък, перване, бръсване)
цапнат в устата
( циничен, нецензурен, безсрамен, хлевоуст)
цапотя
( мацам, цапам, изцапвам, изкалвам)
цар
( монарх, самодържец, господар, деспот, тиранин)
царевица
( кукуруз, мамули)
царедворец
( придворен, велможа|лакей, ласкател)
цари
( господствува, царува, доминира, владее, властвува, преобладава)
царски
( монархически|царствен, тържествен, величествен|обилен, щедър, богат, великолепен, разкошен)
царствен
( тържествен, великолепен, величествен, царски)
царство
( държава, монархия, империя, господарство, царщина|владение, имение, територия)
царувам
( управлявам, владея, господарствам, държа във властта си, господствувам)
царуване
( власт, управление)
царя
( преобладавам, господствувам, срещам се често, разпространен съм)
цветен
( оцветен, обагрен, боядисан, шарен, пъстър, изпъстрен, напъстрен, разноцветен, многоцветен)
цветист
( пъстър, оцветен, цветен|образен, художествен|кичест|жив, оживен, колоритен|излиятелен, прочувствен, възторжен|пищен, претрупан, надут|ярък, крещящ|картинен)
Болгарский словарь синонимов - Bulgarian Synonyms dictionary Онлайн Словари - Online dictionaries
на заглавную 10 самыхСловари к началу страницы
© 2009 - 2016
словарь

словарь Русская Энциклопедия
magazines pdf
XHTML | CSS
1.8.11